NHN bliver bygget på principperne om det ... hospital

Kedelige

Grønne

Flyvende

Det bliver ikke kedeligt, da vi har fokus på nye og spændende tiltag, prøv igen

Vi regner ikke med at teknologien er klar til et flyvende hospital i 2020, prøv igen

NHN bliver bygget på principperne om det GRØNNE hospital

Amerikanske undersøgelser viser at arkitekturen, omgivelserne og indretningen på et hospital, har en positiv og helende effekt på patienterne og NHN ønsker derfor at bygge et grøn hospital med fokus på dette samt miljø, bæredygtighed og helende arkitektur.

NHN vil gerne have ... i fokus

Husdyr

Tropiske planter

Patienten

Indretningen af børnefaciliteterne bliver godt nok meget bedre, men der er stadig ikke plads til Sofus, prøv igen

Der kommer nye tiltag ang. genbrug af vand og affald med henblik på bæredygtigheden, men tropiske planter bliver lige lovlig fancy, prøv igen

Hos NHN er patienten i fokus

Hos NHN er patienten i fokus, både de små og de store. Der vil være plads til at forældrene kan være tilstede under hele indlæggelsen af deres børn samt at oplevelsen af hospitalet vil være mere børnevenligt med sjove og hyggelige faciliteter.

På NHN vil der være ...-fødestuer

Fælles

Sanse

Mandlige

Det synes vi alligevel er voldsomt nok og har derfor kun ensengsstuer på NHN

Selvom vi har fokus på den nyeste teknologi og patienten anno 2020, mener vi ikke at der er grund for at gøre klar til mandlige fødsler

På NHN vil der være sanse-fødestuer

Der har det sidste års tid været mere fokus på sansefødestuer og dette vil NHN videreføre, da undersøgelser viser at musikken, farverne og dæmpet lys, skaber en rolig og stressfri zone, som gør hele fødeoplevelsen meget bedre.

Næste Spørgsmål
Næste